Aktivitetscentret Lyngparken 
- for fællesskabet

Åbent Hus og Centerrådsvalg
august 2017

Lyngparkens døre stod på vid gab, og de hjemmebagte boller og kaffen var linet op, da 70-80 forventningsfulde brugere af Centret mødte op til et af årets populære arrangementer – Åbent Hus, med præsentation af den kommende sæsons aktiviteter samt valg til Centerrådet.

Efter at formanden for Centerrådet, Karen Møller, havde givet sin orientering om ”årets gang” i Centerrådet, gik man over til valghandlingen. På valg var medlemmerne Hans Hein, Karen Madsen og Ellen Mortensen samt suppleanterne Inga Bitsch og Jørn Jelle. Da alle var villige til genvalg, og da ikke andre følte sig fristede af den spændende opgave, det er at være med i i dette arbejde, var valghandlingen hurtigt overstået. Centerrådsformand Karen Møller og næstformand Kurt Espensen var ikke på valg i år.

 

Herefter orienterede Karen Møller, som formand for Ældrerådet, om årets aktiviteter og om det kommende ældrerådsvalg i november. Formanden for Lyngparkens Venner, Kurt Espensen, og næstformanden for Hyggeklubben, Jørn Jelle, fortalte kort om klubbernes aktiviteter, og Ulla Kjemtrup orienterede herefter om de forskellige ”småklubber”, der findes i Lyngparken-regi.

Til slut gav Ulla en grundig orientering om de mange aktiviteter, Lyngparkens Åbne Center kan tilbyde i den kommende sæson. Ud over de ca. 30 aktiviteter, som har været tilbudt tidligere, håber man på igen at kunne tilbyde fx litteratur, filtning og decoupage. Den endelige kursusplan er ved at være klar, og ”eleverne” kan godt begynde at glæde sig. Mange gode oplevelser venter.
Dørene er åbne – gå bare ind!

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk