Aktivitetscentret Lyngparken 
- for fællesskabet

.

”Spis med din nabo”-gruppen mødes hver anden onsdag (i ulige uger), kl. 11.30-14.00
for at nyde et hyggeligt måltid sammen i Lyngparkens cafe. 

 

De ca. 30 spisere kommer fra Lyngparkens boliger og fra lokalområdet. 

Der serveres en varm frokostret – samme menu, som gruppen har valgt i forvejen.

Efter dejlig mad og en kop kaffe, en god snak og masser af social omgang, har alle fået mere appetit på livet – og glæder sig til næste spis sammen-arrangement.

Søster Josiasen, Kurt Espensen og Ellen Mortensen er tovholdere.

Sådan begyndte det hele ...

Formålet

Projektet ”Spis med din nabo” har til formål at give flere ældre i Syddjurs Kommune mulighed for at komme med i en lille spisegruppe med andre fra deres lokalområde – og dermed skabe større livskvalitet, bekæmpe ensomhed og give deltagerne mere livsappetit. En gruppe måltidsværter skal være med til at skabe den gode stemning og hjælpe spisegrupperne i gang. Hvis man har lyst til at være måltidsvært, skal man regne med at bruge et 2-3 timer hver gang. 

Hvordan projektet startede

Forud for projektet, som var i regi af Syddjurs Kommune, havde der i april 2018 været afholdt en temadag for nogle frivillige, som har givet udtryk for, at de kunne tænke sig at være måltidsværter, eller som gerne ville høre mere om projektet og rollen som måltidsvært. Det blev en dag, hvor alle deltagere med stort engagement kastede sig ud i opgaven med at få beskrevet måltidsværtens rolle og opgaver; bl.a. skulle der dækkes et hyggeligt bord i cafeen, maden skulle anrettes indbydende, og den gode snak skulle holdes i gang.

Rammerne for projektet

Køkken Syddjurs driver i alt syv cafeer på trænings- og aktivitetscentrene. Målet var at få startet spisegrupper i alle cafeerne i løbet af de to år, projektet varede. Der var ansat en tovholder, Lise Fuhr, som skulle støtte måltidsværterne og hjælpe med at finde deltagere til spisegrupperne. Den primære målgruppe for projektet var ældre, der modtog mad udefra, men andre interesserede, som tovholderen fik kontakt med via kommunens netværkskoordinator, kunne også komme med i en spisegruppe. Maden skulle leveres af Køkken Syddjurs, og både deltagere og måltidsværter skulle betale for deres egen mad. Deltagerne i spisegrupperne bestemte i fællesskab, hvad de skulle have at spise ud fra månedens menuplan, og måltidsværterne sørgede for at bestille maden hos Køkken Syddjurs. Projektet skulle være lokalt forankret og være rettet mod borgere, der bor tæt på cafeerne, eller som udgangspunkt selv kunne komme til og fra cafeen.

 

Første spis sammen-arrangement løb af stablen onsdag den 23. maj 2018.

Fire ”modige” deltagere havde meldt sig til arrangementet. Første spis sammen-dag var menuen ”højt smørrebrød”. Kirsten Olsen, Søster Josiasen og Lise Fuhr betjente kunderne, som alle var yderst tilfredse med arrangementet.

Efter veloverstået premiere, bestemte man, at spisningen skulle foregå med 14 dages mellemrum, og at menuen skulle bestå af en varm ret i stedet for smørrebrød. Datoer blev fastsat for resten af året.

Inden længe kom måltidsværterne til at bestå af Søster Josiasen, Kurt Espensen og Ellen Mortensen. Da Lise Fuhr hen imod slutningen af projektet blev ansat i en ny stilling uden for kommunen, blev Birgitte Højlund ansat til at afslutte projektet. Efter selve projektet er afsluttet i kommunalt regi, er det kørt videre af frivillige – med stor succes – og til glæde for mange.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk