Aktivitetscentret Lyngparken 
- for fællesskabet

 

Centerrådet

Lyngparkens aktiviteter ledes af et brugervalgt Centerråd, der vælges hvert år i slutningen af august måned.

 

Vedtægter for Centerrådet – Lyngparken

CVR-nr. 35 62 97 69
Formål

Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter i Lyngparken.

Centerrådet fungerer som talerør for centrets brugere.

Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab.

Centerrådet arbejder for at sikre, at den vedtagne politik for åbne aktiviteter tilknyttet ældrecentrene efterleves.

Politikken har karakter af et sæt etiske leveregler, som er baseret på kommunens værdigrundlag vedr. Åbenhed, Udvikling, Respekt og Kvalitet.

 

Sammensætning

Centerrådet vælges af brugerne, hvis forsamling er den højeste myndighed.

Centerrådet består af 5-7 medlemmer, samt 2 suppleanter.

 

Opgaver og kompetence

Rådet koordinerer ønsker og behov for åbent center-aktiviteter blandt lokalområdets pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister.

Rådet medvirker til at igangsætte aktiviteter og fremme den frivillige indsats på centret bl.a. gennem læring og ud fra princippet ”Ældre hjælper ældre”.

Rådet koordinerer initiativer og aktiviteter på tværs af interesser og grupper.

Rådet medvirker i udarbejdelse af retningslinjer vedr. lokaleanvendelse og brug af redskaber o.lign. inden for rammerne af åbent center-aktiviteter.

 

Centerrådsmedlemmer 2021-2022

Centerrådsformand

Karen Møller

Tlf.   86 36 54 03

Kontakt

Næstformand

Lizzie Jensen

Tlf.   22 11 27 53

 

 

Kasserer

Ellen Mortensen

Tlf.   86 35 14 48

 

 

Medlem

Hans Hein

Tlf.   86 35 24 58

 

 

Medlem

Rigmor Poulsen

Tlf.   86 35 15 57/
        30 88 03 40

 

1. suppleant

Oda Andersen

Tlf.   86 35 10 99/
        29 64 74 13

 

2. suppleant

Anna Kjeldgaard

Tlf. 22 80 99 43

 

Centerrådet holder årsmøde/centerrådsvalg
tirsdag den 24. august 2021 kl. 10.00

Vi mødes i Centersalen til kaffe og kringle. I løbet af formiddagen skal vi høre om Åbent Center-aktiviteterne. Der bliver også mulighed for at se ”klasseværelserne” og centret generelt.

Centerrådet vil sammen med Støtteforeningen Lyngparkens Venner og Tirsdagsklubben fortælle om de mange tilbud og aktiviteter, der bydes på den kommende sæson – som fx

 • Billard (3 hold) – Tovholdere: Hans Hein og Svend Erik Pedersen
  Knipling – Tovholder: Kirsten Frederiksen
 • Kunstkredsen – Tovholder: Ellen Mortensen
 • Litteratur – Tovholder: Lizzie Jensen
 • Madhold – Tovholder: Kirsten Olsen
 • Patchwork – Tovholder: Birte Hein
 • Strikkecafe – Tovholder: Oda Andersen
 • Trædrejning (5 hold) – Tovholdere: Hans Hein, Holger Carlsen og Tage Mikkelsen
 • Vævning – Tovholder: Anna Kjeldgaard
 • Åben datastue (2 hold) – Tovholder: Harald Asschenfeldt

Nærmere information om undervisningsdage og tidspunkter gives på årsmødet. Tilmelding til de enkelte hold sker til tovholderne på de forskellige hold, men kan først ske denne dag.

Centerrådet er absolut åbent for nye ideer om kurser eller aktiviteter. Kontakt endelig centerrådsformanden med jeres forslag.


Samme dag afholdes der valg til Centerrådet

Kort om Centerrådet:

 • Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter i Lyngparken.
 • Centerrådet fungerer som talerør for centrets brugere.
 • Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab.
 • Centerrådet arbejder for at sikre, at den vedtagne politik for åbne aktiviteter tilknyttet ældrecentrene efterleves.
 • Politikken har karakter af et sæt etiske leveregler, som er baseret på kommunens værdigrundlag vedr. åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet.

Vil du have indflydelse på centret og dets virke, stil da op til dette valg! 

Mød op og få en hyggelig formiddag, måske efterfulgt af et besøg i cafeen.

Ideen bag Åbent Center-aktiviteterne er, at ældre underviser eller hjælper andre ældre i gang.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk