Aktivitetscentret Lyngparken

     - for fællesskabet

 

Centerrådet

Lyngparkens aktiviteter ledes af et brugervalgt Centerråd, der vælges hvert år i slutningen af august måned.

Medlemmerne vælges for en to-årig periode og konstituerer sig med en formand og en næstformand.

En af Centerrådets opgaver er at forvalte omsorgsmidlerne - et beløb, som Centret modtager hvert år fra Syddjurs Kommune. Pengene bruges primært til at understøtte de forskellige aktiviteter, der foregår på Centret.

Centerrådsmedlemmer

Centerrådsformand

Karen Møller

Tlf.   8636 5403

Kontakt

Næstformand

Kurt Espensen

Tlf.   8635 1939

Kontakt

Medlem

Karen Marie Madsen

Tlf.  8635 1675

Kontakt

Medlem

Hans Hein

Tlf.   8635 2458

Kontakt

Medlem

Ellen Mortensen

Tlf.   8635 1448

Kontakt

1. suppleant

Inga Bitsch

Tlf.   3121 6002

Kontakt

2. suppleant

Jørn Jelle

Tlf.   2230 0446

Kontakt

Centerrådsvalg 2016

Det årlige valg til centerrådet foregik i år tirsdag d. 23. august kl. 9.30, samme dag som Lyngparken holdt åbent hus. Som sædvanligt var det en festlig dag, hvor mere end 80 borgere deltog.

Humøret var højt, både under selve valget samt efterfølgende, hvor det var muligt at melde sig til de aktiviteter, der starter op her i sensommeren. 

Valgets resultat blev, at Kurt Espersen og Karen Møller blev genvalgt til Centerrådet. Som suppleanter blev Inga Bitsch og Jørgen Jelle valgt.

Aktivitetscentret Lyngparken,  Lyngevej 3 , tlf. 8753 6122

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk