Aktivitetscentret Lyngparken 
- for fællesskabet

 

Centerrådet

Lyngparkens aktiviteter ledes af et brugervalgt Centerråd, der vælges hvert år i slutningen af august måned.

 

Vedtægter for Centerrådet – Lyngparken

CVR-nr. 35 62 97 69
Formål

Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter i Lyngparken.

Centerrådet fungerer som talerør for centrets brugere.

Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab.

Centerrådet arbejder for at sikre, at den vedtagne politik for åbne aktiviteter tilknyttet ældrecentrene efterleves.

Politikken har karakter af et sæt etiske leveregler, som er baseret på kommunens værdigrundlag vedr. Åbenhed, Udvikling, Respekt og Kvalitet.

 

Sammensætning

Centerrådet vælges af brugerne, hvis forsamling er den højeste myndighed.

Centerrådet består af 5-7 medlemmer, samt 2 suppleanter.

 

Opgaver og kompetence

Rådet koordinerer ønsker og behov for åbent center-aktiviteter blandt lokalområdets pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister.

Rådet medvirker til at igangsætte aktiviteter og fremme den frivillige indsats på centret bl.a. gennem læring og ud fra princippet ”Ældre hjælper ældre”.

Rådet koordinerer initiativer og aktiviteter på tværs af interesser og grupper.

Rådet medvirker i udarbejdelse af retningslinjer vedr. lokaleanvendelse og brug af redskaber o.lign. inden for rammerne af åbent center-aktiviteter.

 

Centerrådets Bestyrelse 2023-2024

Centerrådsformand

Rigmor Poulsen

Tlf.  30880340

 

Næstformand

Jytte Varsted

Tlf.  61670892

 

 

Kasserer

Ellen Mortensen

Tlf.   86351448

 

 

Medlem

Oda Andersen

Tlf.:   29647413

 

Medlem

Jan Eriksen

Tlf.   29888753

 

Sekretær og suppleant

Lizzie Jensen

Tlf.: 22112753 

 

2. suppleant

Anna Kjeldgaard

Tlf. 22809943

 

  • Centerrådet holder næste årsmøde/Centerrådsvalg
  • i slutningen af 20. august 2024

 

Samme dag afholdes der valg til Centerrådet

Kort om Centerrådet:

  • Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter i Lyngparken.
  • Centerrådet fungerer som talerør for centrets brugere.
  • Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab.
  • Centerrådet arbejder for at sikre, at den vedtagne politik for åbne aktiviteter tilknyttet ældrecentrene efterleves.
  • Politikken har karakter af et sæt etiske leveregler, som er baseret på kommunens værdigrundlag vedr. åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet.
Resultatet af valget ses ovenfor

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk