Aktivitetscentret Lyngparken 
- for fællesskabet

Centerrådet, fra venstre: Karen Møller, Anna Kjeldgaard, Oda Andersen, Rigmor Poulsen, Lizzie Jensen, Ellen Mortensen og Jytte Varsted.

Foto:Vicki Bjerring

 

 

Centerrådet

Lyngparkens aktiviteter ledes af et brugervalgt Centerråd, der vælges hvert år i slutningen af august måned.

 

Vedtægter for Centerrådet – Lyngparken

CVR-nr. 35 62 97 69
Formål

Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter i Lyngparken.

Centerrådet fungerer som talerør for centrets brugere.

Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab.

Centerrådet arbejder for at sikre, at den vedtagne politik for åbne aktiviteter tilknyttet ældrecentrene efterleves.

Politikken har karakter af et sæt etiske leveregler, som er baseret på kommunens værdigrundlag vedr. Åbenhed, Udvikling, Respekt og Kvalitet.

 

Sammensætning

Centerrådet vælges af brugerne, hvis forsamling er den højeste myndighed.

Centerrådet består af 5-7 medlemmer, samt 2 suppleanter.

 

Opgaver og kompetence

Rådet koordinerer ønsker og behov for åbent center-aktiviteter blandt lokalområdets pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister.

Rådet medvirker til at igangsætte aktiviteter og fremme den frivillige indsats på centret bl.a. gennem læring og ud fra princippet ”Ældre hjælper ældre”.

Rådet koordinerer initiativer og aktiviteter på tværs af interesser og grupper.

Rådet medvirker i udarbejdelse af retningslinjer vedr. lokaleanvendelse og brug af redskaber o.lign. inden for rammerne af åbent center-aktiviteter.

 

Centerrådsmedlemmer 2022-2023

Centerrådsformand

Karen Møller

Tlf.   86 36 54 03

Kontakt

Næstformand

Oda Andersen

Tlf.   86 35 10 99/
        29 64 74 13

 

 

Kasserer

Ellen Mortensen

Tlf.   86 35 14 48

 

 

Medlem

Jytte Varsted

Tlf.:   61670802

 

Medlem

Rigmor Poulsen

Tlf.   86 35 15 57/
        30 88 03 40

 

1. suppleant og Sekretær

Lizzie Jensen

Tlf.: 22112753 

 

2. suppleant

Anna Kjeldgaard

Tlf. 22 80 99 43

 

  • Centerrådet holder næste årsmøde/Centerrådsvalg
  • i slutningen af august 2023

 

Samme dag afholdes der valg til Centerrådet

Kort om Centerrådet:

  • Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter i Lyngparken.
  • Centerrådet fungerer som talerør for centrets brugere.
  • Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab.
  • Centerrådet arbejder for at sikre, at den vedtagne politik for åbne aktiviteter tilknyttet ældrecentrene efterleves.
  • Politikken har karakter af et sæt etiske leveregler, som er baseret på kommunens værdigrundlag vedr. åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet.
Resultatet af valget ses ovenfor

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk