Aktivitetscentret Lyngparken

     - for fællesskabet

 

Centerrådet

Lyngparkens aktiviteter ledes af et brugervalgt Centerråd, der vælges hvert år i slutningen af august måned.

Medlemmerne vælges for en to-årig periode og konstituerer sig med en formand og en næstformand.

En af Centerrådets opgaver er at forvalte omsorgsmidlerne - et beløb, som Centret modtager hvert år fra Syddjurs Kommune. Pengene bruges primært til at understøtte de forskellige aktiviteter, der foregår på Centret. Læs om årsmødet august 2018 her.

Centerrådsmedlemmer 2018-2019

Centerrådsformand

Karen Møller

Tlf.   86 36 54 03

Kontakt

Næstformand

Kurt Espensen

Tlf.   86 35 19 39

Kontakt

Medlem

Karen Marie Madsen

Tlf.  86 35 16 75

Kontakt

Medlem

Hans Hein

Tlf.   86 35 24 58

Kontakt

Medlem

Ellen Mortensen

Tlf.   86 35 14 48

Kontakt

1. suppleant

Inga Bitsch

Tlf.   31 21 60 02

Kontakt

2. suppleant

Birthe Bjørnholdt Sørensen

Tlf.  86 35 16 43

Kontakt

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk