Aktivitetscentret Lyngparken

     - for fællesskabet

Lyngparkens Venner

Foreningen Lyngparkens Venner blev stiftet 6. maj 1985 med det formål at "støtte personale og beboere i Lyngparken samt dagcentrets brugere med at skabe et godt og aktivt miljø i Lyngparken".

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på årsmødet i maj måned. Valgperioden er to år, således at der hvert år afgår hhv. to og tre medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens opgave er at fordele de forskellige arbejdsopgaver til medlemmerne, og bestyrelsen indkalder til årsmødet.

Mellemskontingent består i henhold til vedtægterne i mindst én gang om året gratis at stille sin medhjælp til rådighed ved forskellige arrangementer og aktiviteter på Centret.

Foreningen tæller p.t. ca. 75 frivillige - tiderne ændrer sig, men behovet for vennernes hjælp er der stadig.

Gennem årene har Lyngparkens Venner haft den daglige opgave som hjælpere i cafeen i Centersalen og ved andre arrangementer. Endvidere står vennerne for søndagscafeens kaffebord med brød og kage. Søndagscafeen er et arrangement for alle.

De af Lyngparkens Venner, der ikke indgår i faste aftaler, står til rådighed, når der opstår behov for hjælp. Dette kan være som besøgsven, ledsager på udflugter og udendørs arbejde omkring Centret.

Lyngparkens Venner skaffer fortrinsvis selv sine midler, og den største kilde er den årlige julestue, der giver overskud ved hjælp af mange frivillige hænder og de lokale forretninger og virksomheders støtte, så der fx kan arrangeres sankthansaften for Lyngparkens brugere og beboere.

Kontaktperson: Kurt Espensen, formand, tlf.: 86 35 19 39

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk