Aktivitetscentret Lyngparken

     - for fællesskabet

Lyngparkens Venner

Foreningen Lyngparkens Venner blev stiftet 6. maj 1985 med det formål ”at støtte personale og beboere i Lyngparken samt dagcentrets klienter med at skabe et godt og aktivt miljø i Lyngparken.”

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på årsmødet i maj måned. Valgperioden er 2 år, således at hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen skal fordele de forskellige arbejdsopgaver til medlemmerne, og bestyrelsen indkalder til årsmøde.

Medlemskontingentet består i henhold til vedtægterne i mindst én gang om året gratis at stille sin medhjælp til rådighed ved forskellige arrangementer og aktiviteter.

Foreningen tæller for tiden 75 frivillige. Tiderne ændrer sig, men behovet for vennernes hjælp er der stadig.

Gennem alle årene har Lyngparkens Venner haft den daglige opgave som hjælpere i cafeen i Centersalen og ved andre arrangementer. Endvidere står de for søndagscafeens kaffebord med brød og kage. Søndagscafeen er for alle.

De af Lyngparkens Venner, der ikke indgår i de faste aftaler, står til rådighed, når der opstår behov for hjælp. Det kunne være som besøgsven, ledsager på udflugter og udendørs arbejde i Lyngparken.

Lyngparkens Venner skaffer fortrinsvis selv sine midler, og den største kilde er den årlige julestue, der giver overskud ved hjælp af mange frivillige hænder og de lokale forretninger og virksomheders støtte, så vi f.eks. kan arrangere sankthansaften for Lyngparkens visiterede brugere og beboere.

Kontaktperson: Kurt Espensen, formand, tlf: 86 35 19 39

Søndagscafe kl. 14-16
i Centersalen

Hver søndag kommer to Lyngparkvenner til Lyngparken med hjemmebagt brød, dækker bord og laver kaffe, og de glæder sig til at tage imod alle, der møder op for at få et par hyggelige timer i selskab med andre.


Arrangementer i efteråret 2019:

Tirsdag den 8. oktober kl. 13: Løvfaldstur for Lyngparkens beboere og visiterede brugere.


Fredag den 29. november kl. 13-16: Åbent Hus og julestue.


Bestyrelsens medlemmer i 2019/2020:

Formand:  Kurt Espensen,Tved                         tlf.: 86 35 19 39
Kasserer:  Rigmor Poulsen, Knebel                   tlf.: 86 35 15 57
Sekretær: Inga Bitsch, Dragsmur                     tlf.: 86 66 10 02
Øvrig medl.: Inga Jensen, Eg                           tlf.: 86 35 27 74
                   Anni Jensen, Tved                        tlf.: 86 35 17 32
Suppleanter: Kirsten Frederiksen, Vistoft          tlf.: 24 49 16 35
                    Karen Marg. Josiasen, Knebel      tlf.: 86 35 28 06


 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk