Aktivitetscentret Lyngparken 
- for fællesskabet

Lyngparkens Venner

Foreningen Lyngparkens Venner blev stiftet 6. maj 1985 med det formål ”at støtte personale og beboere i Lyngparken samt dagcentrets klienter med at skabe et godt og aktivt miljø i Lyngparken.”

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på årsmødet i maj måned. Valgperioden er 2 år, således at hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

    fra venstre,

    siddende: Søster Josiasen, Rigmor Poulsen og Anni Jensen;

    stående: Kirsten Frederiksen, Jytte Varsted og Kurt Espensen.

 

Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen skal fordele de forskellige arbejdsopgaver til medlemmerne, og bestyrelsen indkalder til årsmøde.

Medlemskontingentet består i henhold til vedtægterne i mindst én gang om året gratis at stille sin medhjælp til rådighed ved forskellige arrangementer og aktiviteter.

Foreningen tæller for tiden 75 frivillige. Tiderne ændrer sig, men behovet for vennernes hjælp er der stadig.

Gennem alle årene har Lyngparkens Venner haft den daglige opgave som hjælpere i cafeen i Centersalen og ved andre arrangementer. Endvidere står de for søndagscafeens kaffebord med brød og kage. Søndagscafeen er for alle.

De af Lyngparkens Venner, der ikke indgår i de faste aftaler, står til rådighed, når der opstår behov for hjælp. Det kunne være som besøgsven, ledsager på udflugter og udendørs arbejde i Lyngparken.

Lyngparkens Venner skaffer fortrinsvis selv sine midler, og den største kilde er den årlige julestue, der giver overskud ved hjælp af mange frivillige hænder og de lokale forretninger og virksomheders støtte, så vi f.eks. kan arrangere sankthansaften for Lyngparkens visiterede brugere og beboere.

Kontaktperson: Jytte Varsted, Formand      tlf.: 61 67 08 92

 

Bestyrelsens medlemmer i 2022/2023:

Formand: Jytte Varsted, Thorup Mark               tlf.: 61 67 08 92

Næstformand:  Kurt Espensen,Tved                  tlf.: 86 35 19 39
Kasserer:  Rigmor Poulsen, Knebel                   tlf.: 86 35 15 57
Sekretær: Kirsten Frederiksen, Vistoft              tlf.: 24 49 16 35
Øvrig medl.: Anni Jensen, Tved                        tlf.: 86 35 17 32
Suppleant:   Karen Marg. Josiasen, Knebel        tlf.: 86 35 28 06


 

 

 

Tirsdag den 7. november kl. 18.00:

Mortens aften for beboere og visiterede.

Indbydelse kommer når tiden nærmer sig.

 

Julehygge i Lyngparken

Vi inviterer til åbent hus og julestue

Fredag den 24. november 2023

kl. 13.00-16.00.

Der vil være små salgsboder i Centersalen med blandt andet hjemmebagte småkager og juledekorationer og mange andre fine ting.

Amerikansk lotteri med mange flotte præmier fra de forretningsdrivende på Mols og Helgenæs samt fra Rønde og Ebeltoft.

Derudover vil der være en gættekonkurrence, med en flot præmie og meget andet.

Der serveres kaffe kl. 13.00 og fra kl. 14.00 er der mulighed for at købe gløgg og æbleskiver.

Tag familie og venner med til en festlig juledag for alle

 

 

Der er søndagscafe i Centersalen alle søndage, kl. 14.00-16.00 med hjemmebag, kaffe/te til 25,00 kr.

Alle er velkomne.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk