Aktivitetscentret Lyngparken 
- for fællesskabet

Lyngparkens Venner

Foreningen Lyngparkens Venner blev stiftet 6. maj 1985 med det formål ”at støtte personale og beboere i Lyngparken samt dagcentrets klienter med at skabe et godt og aktivt miljø i Lyngparken.”

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på årsmødet i maj måned. Valgperioden er 2 år, således at hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

    fra venstre,

    siddende: Søster Josiasen, Rigmor Poulsen og Anni Jensen;

    stående: Kirsten Frederiksen, Jytte Varsted og Kurt Espensen.

 

Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen skal fordele de forskellige arbejdsopgaver til medlemmerne, og bestyrelsen indkalder til årsmøde.

Medlemskontingentet består i henhold til vedtægterne i mindst én gang om året gratis at stille sin medhjælp til rådighed ved forskellige arrangementer og aktiviteter.

Foreningen tæller for tiden 75 frivillige. Tiderne ændrer sig, men behovet for vennernes hjælp er der stadig.

Gennem alle årene har Lyngparkens Venner haft den daglige opgave som hjælpere i cafeen i Centersalen og ved andre arrangementer. Endvidere står de for søndagscafeens kaffebord med brød og kage. Søndagscafeen er for alle.

De af Lyngparkens Venner, der ikke indgår i de faste aftaler, står til rådighed, når der opstår behov for hjælp. Det kunne være som besøgsven, ledsager på udflugter og udendørs arbejde i Lyngparken.

Lyngparkens Venner skaffer fortrinsvis selv sine midler, og den største kilde er den årlige julestue, der giver overskud ved hjælp af mange frivillige hænder og de lokale forretninger og virksomheders støtte, så vi f.eks. kan arrangere sankthansaften for Lyngparkens visiterede brugere og beboere.

Kontaktperson: Jytte Varsted, Formand      tlf.: 61 67 08 92

 

Bestyrelsens medlemmer i 2022/2023:

Formand: Jytte Varsted, Thorup Mark               tlf.: 61 67 08 92

Næstformand:  Kurt Espensen,Tved                  tlf.: 86 35 19 39
Kasserer:  Rigmor Poulsen, Knebel                   tlf.: 86 35 15 57
Sekretær: Kirsten Frederiksen, Vistoft              tlf.: 24 49 16 35
Øvrig medl.: Anni Jensen, Tved                        tlf.: 86 35 17 32
          
Suppleanter: Annemarie Bang, Stødov              tlf.: 24 98 38 50
                   Karen Marg. Josiasen, Knebel        tlf.: 86 35 28 06


 

Søndagscafe kl. 14-16
i Centersalen

Der er søndagscafe i Centersalen hver søndag med ganske få undtagelser, som jul, påske og pinse.

Men ellers hver søndag fra kl. 14.00-16.00 kommer to Lyngparkvenner med friskbagt hjemmebag, som de serverer med friskbrygget kaffe/te ad libitum.

Det er virkelig hyggeligt, så kom og vær med i dejligt selskab med andre.

Alle er velkomne.

Pris kr. 25.00.

 

 

 

 

Tirsdag den 4. april 2023 kl. 12.00.

Vi holder påskefrokost for beboere og visiterede i Centersalen. Invitation udsendes senere.

 

Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 18.00.

Vi holder årsmøde for Lyngparkvennerne.

Invitation udsendes senere.

 

Tirsdag den 20 juni 2023 kl. 18.00.

Vi fejrer Sct. Hans Aften for beboere og visiterede i Centersalen.

Invitation udsendes senere.


Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk