Aktivitetscentret Lyngparken 
- for fællesskabet

Lyngparkens Venner

Foreningen Lyngparkens Venner blev stiftet 6. maj 1985 med det formål ”at støtte personale og beboere i Lyngparken samt dagcentrets klienter med at skabe et godt og aktivt miljø i Lyngparken.”

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på årsmødet i maj måned. Valgperioden er 2 år, således at hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen skal fordele de forskellige arbejdsopgaver til medlemmerne, og bestyrelsen indkalder til årsmøde.

Medlemskontingentet består i henhold til vedtægterne i mindst én gang om året gratis at stille sin medhjælp til rådighed ved forskellige arrangementer og aktiviteter.

Foreningen tæller for tiden 75 frivillige. Tiderne ændrer sig, men behovet for vennernes hjælp er der stadig.

Gennem alle årene har Lyngparkens Venner haft den daglige opgave som hjælpere i cafeen i Centersalen og ved andre arrangementer. Endvidere står de for søndagscafeens kaffebord med brød og kage. Søndagscafeen er for alle.

De af Lyngparkens Venner, der ikke indgår i de faste aftaler, står til rådighed, når der opstår behov for hjælp. Det kunne være som besøgsven, ledsager på udflugter og udendørs arbejde i Lyngparken.

Lyngparkens Venner skaffer fortrinsvis selv sine midler, og den største kilde er den årlige julestue, der giver overskud ved hjælp af mange frivillige hænder og de lokale forretninger og virksomheders støtte, så vi f.eks. kan arrangere sankthansaften for Lyngparkens visiterede brugere og beboere.

Kontaktperson: Jytte Varsted, Formand      tlf.: 61 67 08 92

 

Bestyrelsens medlemmer i 2022/2023:

Formand: Jytte Varsted, Thorup Mark               tlf.: 61 67 08 92

Næstformand:  Kurt Espensen,Tved                  tlf.: 86 35 19 39
Kasserer:  Rigmor Poulsen, Knebel                   tlf.: 86 35 15 57
Sekretær: Kirsten Frederiksen, Vistoft              tlf.: 24 49 16 35
Øvrig medl.: Anni Jensen, Tved                        tlf.: 86 35 17 32
          
Suppleanter: Annemarie Bang, Stødov              tlf.: 24 98 38 50
                   Karen Marg. Josiasen, Knebel        tlf.: 86 35 28 06


 

Søndagscafe kl. 14-16
i Centersalen

Hver søndag kommer to Lyngparkvenner til Lyngparken med hjemmebagt brød, dækker bord og laver kaffe, og de glæder sig til at tage imod alle, der møder op for at få et par hyggelige timer i selskab med andre. 


Arrangementer i efteråret 2022:

Løvfaldstur :  

11. Oktober 2022 kl. 13.00 - 17.00

Løvfaldsturen er for Lyngparkens beboere samt visiterede.

Turen er gratis.

Vi mødes i salen i Lyngparken kl. 13.00. 

Vi kører i Lyngbus og biler ud i det blå, vi gør holdt et sted og får kaffe og kage. 

Vi er tilbage i Lyngparken ca. kl. 17.00

 

Tilmelding er nødvendig og senest fredag 7. Oktober til

Jytte Varsted

Tlf. 6167 0892 

 

Musikalsk underholdning:

Tirsdag den 27. september 2022, byder vi på musikalsk underholdning, fra kl.14.30 til ca. 16.30

Musiker Lars P Horsbøll kommer og underholder, med sang og musik med bl.a. John Mogensen´s sange, i det hele taget med en masse, som vi kender og kan synge med på.

Lars er kendt for at skrive sange til bl.a. DR´s Dansk Top, DK4´s Bingo og Bobler som er om mandagen, samt er med i fire orkester Lars har også spillet til rigtig mange private fester her på Djursland.

Prisen er 80,00 kr. for underholdning, kaffe og kager.

Frist for sidste tilmelding er torsdag d. 22. september til:

Jytte Varsted

tlf. 6167 0892

 

 

Julestue :  

Vi inviterer til åbent hus og julestue fredag den 2. december 2022 fra k. 13.00 - 16.00

 

Her vil være salgsboder med ting fra de arbejdende værksteder, der vil være salg af hjemmebagte småkager samt juledekorationer.

Juletræet er tændt og der lyder dejlig julemusik.

Traditionen tro har vi naturligvis det store Amerikanske lotteri, med meget flotte præmier som vi får fra de forretningsdrivende, på Mols, Helgenæs, Ebeltoft og Rønde.

Derudover vil der være

- en gættekonkurrence, med en særlig flot præmie.

- salg af tikroners pakker til fordel for Lyngbussen.

Og, selvfølgelig, salg af gløgg og æbleskiver.

 

Så tag familien og venner med til en dejlig julestemning.

 

Venlig hilsen

Lyngparkens Venner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk